نحوه چيدمان لوازم کار در ادرات - مبلمان - صندلی ها


فروش ویژه مبل ها
مبلمان منزل


نحوه چیدمان لوازم کار در ادرات – مبلمان – صندلی ها

    moblha

نحوه چیدمان لوازم کار در ادرات

نحوه چیدمان لوازم کار در ادرات

نحوه چیدمان لوازم کار در ادرات


سالهاست که در بخش های تولید و توزیع صنایع بر ارگونومی ، به معنای طراحی محیط شغلی متناسب با افراد تاکید می شود . استفاده گسترده از کامپیوتر ، رشد روز افزون اختلالات یا صدمات ناشی از تکرار کارهای ضربه ای و شکایات رو به تزاید از درد ناحیه شانه و گردن ، نیاز به توجه به مهندسی انسانی ( ارگونومی ) را در ادارات ایجاب می کند . مقاله حاضر بدین موضوع می پردازد که چگونه کارمندان می توانند اثرات زیان بار کار اداری را که با سخت افزارهای موجود ، به ویژه صفحات نمایشگر کامپیوتری انجام می گیرد ، به حداقل برسانند . این موضوع به طور تدیجی بیان می دارد که شرکت ها باید در تازه ترین تجهیزات و مبلمان اداری ـ که بر مبنای اصول مهندسی فاکتورهای انسانی ( ارگونومی ) طراحی شده اند ـ سرمایه گذاری کنند . ولی از آنجا که خرید تجهیزات جدید گران است و هر روز محصول تازه و پیشرفته تری به بازار وارد می شود ، خرید تجهیزات مدرن منصفانه نیست .

مهندسی فاکتورهای انسانی ( ارگونومی ) به این مسئله واقف است که افراد در اندازه ، شکل ، قدرت بدنی ، نگرش ، استعداد ، توانمندی های حسی و عقلی با یکدیگر تفاوت دارند . بر حسب همین تفاوتها کار و محیط شغلی باید به گونه ای طراحی شود که کارکنان بتوانند در حد قابلیت هایشان کار کنند . قابلیت های آدمی از موارد زیر مشتق می شوند :

روان شناسی که بر ادراک ، بازشناسی ، حجم کار ، یادگیری و انگیزش ناظر است .

انسان سنجی جسمانی ( آناتریومتری ) که توزیع اندازه و شکل انسان را تعریف می کند .

بیومکانیک ، که استرس های ایستا روی اعضای بدن را تحت شرایط کاری مختلف برآورد می کند .

فیزیولوژی ، که درتبیین خواسته های فیزیکی فعالیت های کاری کمک کننده است .

ارگونومی ، که درک ما را در درک قایلیت های آدمی یکدست می کند ، می تواند در طراحی تجهیزات و محیط کاری مورد استفاده قرار گیرد ، زمینه های اثر بخشی کار را بهبود بخشد ، استرس های بدنی را تسکین دهد و از احتمال آسیب به فرد بکاهد . به منظور بهینه ساختن مواجهه انسان با تجهیزات باید کار کنانی که تجهیزات اداری استفاده می کنند ( حتی اگر آن تجهیزات بر مبنای اصول ارگونومی طراحی شده اند ) اصول ارگونومی را درک کنند . بنابراین ، آموزش اصول ارگونومی امری اساسی تلقی می شود .

کارکنان اداری در معرض استرس هایی قرار می گیرند که از مبلمان و تجهیزات اداری ، محیط دیداری و شنیداری و هوای جاری در اداره نشات می گیرد .

کامپیوتر و مبلمان اداری

کار اداری ضرورتاً نوعی سیستم اطلاعات شامل دردست گرفتن ، پردازش ، ذخیره سازی ، بازیابی و توزیع اطلاعات است . ادارات تجهیزات بسیاری را در برمی گیرند :کامپیوتر ، ماشینهای تکثیر ، میکروفیشها ، ماشین های کپی و غیره . امروز ، کامپیوتر فراگیر ترین تجهیزاتی است که درارات مورد استفاده قرار می گیرند .

کارکنان ، مانند اپراتورهای کامپیوتر ، بخش اعظم روز را به انجام وظایف تخصصی خود و کار با ماشین اختصاص می دهند . اگر چه این تکالیف بسیار متنوع است ، ولی آنها ساعات بسیاری را در محل کار می گذرانند . طراحی ضعیف و ناصحیح تجهیزات یا محل کار می تواند به خستگی ، نا آسودگی و یا استرس های روانی کارکنان بیانجامد .

اپراتورهای کامپیوتر تکالیف دیداری و شنیداری انجام میدهند . عموماً کارکنان در وضعیت نشسته به کار مشغولند ، در حالی که تجهیزاتی که با آن کار می کنند ، استرس بسیاری به سیستم ماهیچه ای اسکلتی آنها تحمیل می کند . تکالیف دیداری شامل متن خوانی و ترسیم روی صفحات نمایشگر کامپیوتر ، خواندن اوراق ، تایپ و وارد کردن اطلاعات است . تکالیف شنیداری ارتباط صوتی و تجهیزات نظارتی را در بر می گیرد .

ملاحظات حسی روشنایی

روشنایی اداره باید دیداری کارآمد ، آسوده و ایمنی را فراهم کند . روشنایی نا مناسب می تواند یکنواختی ، نا آسودگی دیداری و خستگی منتهی شود .

دو نوع اولیه روشنایی عبارتند از روشنایی عمومی و روشنایی موضعی ، روشنایی عمومی می تواند می تواند مستقیم یا غیر مستقیم باشد ـ بر حسب اینکه روشنایی روز ( مستقیم / غیر مستقیم ) یا روشنایی ، چراغ ( مستقیم یا غیر مستقیم ) باشد . نور عمومی برای روشنایی کلی و انجام تکالیفی که به نور کم نیاز دارند ، طراحی شده است . روشنایی موضعی ، نوعاً سه برابر روشنایی عمومی ، از شدت نور برخوردارند و برای انجام کارهای طراحی شده اند که به نور زیاد نیازمندند .

سطح یا شدت روشنایی به نوع تجهیزات کاری و توصیه های جامعه مهندسی روشنایی استوار است .

سطح یا شدت روشنایی عمومی از ۲۰۰ تا ۳۰۰ لوکس در نوسان است ، سطوح روشنایی موضعی از ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ لوکس در نوسان است .

سایر ملاحظات : روشنایی ، گرما تولید می کند ، که تا حدودی بر دمای محیط اتاق تاثیر می گذارد .

روشنی و وضوح

روشنی و وضوح کلمات روی صفحات نمایشگر کامپیوتری راحتی کنندگان از شرایط روشنایی عمومی را شکل می دهد . کنترل روشنی و وضوح باید با حداقل درخشندگی روشنی تنظیم شود،به طور کلی که متن به راحتی و آسودگی خوانده شود .

درخشندگی

درخشندگی ، اثرات دیداری است که توسط شئ و یا محیط پیرامون آن در اثر انعکاس نور ایجاد می شود .درخشندگی مستقیم زمان رخ می دهد که منبع ایجاد کننده نور خیره کننده در میدان بینایی واقع است و درخشندگی غیر مستقیم بازتابش منبع تولید از یک سطح صاف و منعکس کننده نور می باشد . درجه بازتابش منبع به جهت قرار گرفتن فرد در برابر آن بستگی دارد .

درخشندگی ممکن است توسط عوامل زیر کنترل شود :

· منبع نورانی را خارج از میدان دید کاری اپراتور یا فرد قرار دهید .

· منبع نورانی را با سایه گیر بپوشانید .

· با استفاده ار روکش باز تابش سطح کا را کاهش دهید .

· منبع نور را کنار اپراتور قرار دهید .

· فیلتر مناسب بر روی صفحه نمایشگر ( VDT) نصب کنید

· پنجره ها را با پرده بپوشانید .

سرو صدا

شدت یا سطح صدا ، اولین نگرانی درباره آسیب به شنوایی است . اگر چه در اکثر ادارات شدت صدا پایین تر از محدوده استاندارد شده OSHA یا سایر استاندارد ها است ، ولی سروصدا می تواند حواس کارمند را پرت و یا او را خسته کند و یا در ارتباط کلامی او با دیگران اختلال ایجاد کند .

سقف های اکوستیک ، کف های مفرش ، پرده و پارتیشن های اداری تا حدودی سرو صدا را کنترل می کنند .

دما و رطوبت

بدن انسان ، دمای ثابت خود را از طریق سیستم های کنترلی در مغز حفظ می کند . عدم تعادل گرمایی بین بدن و محیط اطراف عمل اصلاحی را بر می انگیزد تا دمای بدن به وضعیت تعادل برگردد . هر گاه دمای تولیدی را آغاز می کند . بر عکس ، هر گاه مقدار دمای تولیدی در بدن کمتر از محیط باشد ، بدن احساس سرما می کند . در حالی که دمای بدن از سطح طبیعی خود عدول می کند . فرد تا آسودگی احساس می کند و عملکرد کاری او افت می کند .

رطوبت به مقدار نم موجود در هوا اطلاق می شود . توانایی هوا در حفظ رطوبت با دما افزایش می یابد . رطوبت نسبی عبارت است از نسبت رطوبت موجود در هوا به رطوبت موجود در هوایی با دمای مفروض . رطوبت پایین سبب نا آسودگی گرمایی ، تحریک بینی ، گلو و چشم ، پوست خشک ، سردرد ، خون ریزی بینی و بروز عارضه سرماخوردگی و آنفولانزا می شود . رطوبت زیاد می تواند از طریق تعریق ، خنکی بدن را کاهش دهد که خود به استرس گرمایی ، نظیر خشکی ، سردرد و سرگیجه می انجامد .

حرکت هوا ، جریان هوا در سطح بدن انسان را تغییر می دهد که این امر به نوبه خود به تعادل گرمایی بین بدن انسان و محیط کمک می کند . سرعت هوا در محیط اداری باید بین ۶/۰ پا در ثانیه و ۳/۴ پا باشد . زمانی که سرعت هوا به ۶/۷ پا در ثانیه افزایش یابد ، کاکنان احساس شناور بودن توجه به دما خواهند داشت .

شرایط وضعیتی

ملاحظات وضعیتی ارتباط فیزیکی بهینه رابین اپراتور و تجهیزات تعیین می کند . ایده آل آن است که ، بهترین وضعیت زمانی رخ می دهد که بدن و اعضای آن در حالت طبیعی قرار گیرند ، در این حالت استرس روی بدن به حداقل خود می رسد .

از آنجا که کارکنان در اندازه ، شکل با هم تفاوت دارند . نمی توان با ابعاد ثابت مبلمان و تجهیزات به وضعیت بهینه رسید ، بنابراین مبلمان و تجهیزات را باید با افراد تنظیم کرد . کار نشسته بر روی صندلی ، نیز کار و تجهیزات قابل تنظیم را نیاز دارد .

کارکردن در حالت نشسته

نشستن طولانی گردش خون را کاهش و بار متراکم روی ستون فقرات را افزایش می دهد . همچنین وقتی بافت های نرم بدن تحت فشار قرار گیرند ، گردش خون محدود می شود و به کرختی و درد اعضای بدن منتهی می شود . از این رو ، لبه مبلمان و تجهیزاتی که با بدن اپراتور یا برخی از اعضای بدن وی در تماسند حداقل باید یکی چهارم اینچ گرد باشند .

نشستن طولانی در وضعیت ثابت ، گردش خون را محدود می سازد ، که این موضوع به خستگی و کرختی بدن ، بویژه پاها ، می انجامد . بنابراین باید کارکنان قادر باشند تا وضعیت خود را به طور دلخواه تغییر دهند .

طراحی میز کار و صندلی ، تجهیزات و مواد ، و نور نیز می تواند بر وضعیت بدنی فرد تاثیر بگذارند . بنابراین محل کار ، از لحاظ تامین وضعیت بدنی مناسب برای کارکنان باید مورد ملاحظه قرار گیرد .

میز کار

میز کار برحسب کاری که روی آن انجام می شود ، از نظر طرح و ارتفاع با هم تفاوت دارند . ملزوماتی که استفاده بسیاری دارند ( مانند مداد ، کاغذ ، کتاب و غیره ) باید در محلی نزدیک بدن قرار گیرند ، یعنی جایی که با حرکت بازو روی محور آرنج با حرکت اندک شانه و نه پیچش بدن ، لوازم از روی میز برداشته شود .

ابعاد میز کار به نوع کاری که روی آن انجام می شود ، بستگی دارد . ارتفاع میز کار باید هم سطح ، یا اندکی پایین تر از آرنج باشد . شانه ها از طریق آرنج به هنگام نوشتن حمایت می شوند . قابلیت تنظیم ارتفاع بین ۴/۲۵ و ۳۰ اینچ ( ۶۳۰ ـ ۷۶۰ میلی متر ) باشد . که با وضعیت نشسته ۹۰ درصد بزرگسالان مطابقت دارد .

فاصله آزاد بین ران و میز کار

شاید ملاحظه اساسی در طراحی / انتخاب میز کار ، فاصله ران فرد از میز باشد . ارتفاع میز کار باید فاصله مناسب را برای ران های اپراتور هنگام نشستن فراهم کند . نامناسب بودن فاصله ران از میز کار ، کارمند را مجبور می کند که بدنش را کج کند تا به اندازه کافی به میز نزدیک شود و این امر احتمال آسیب به وی را افزایش می دهد .

انبار کردن یا روی هم قرار دادن

اقلامی که از آنها گاهی استفاده می شود . باید دور از میز کار نگهداری شوند . کتاب ها و دستورالعملها و سایر ملزومات را می توان روی قفس ها واقع در اتاق کار نگهداری شوند . یکی از عواملی که باید بدان توجه داشت . عمق قفسه است که دسترس مؤثر به آن را محدود کند .

صندلی ها

ارتفاع قابل تنظیم نشیمنگاه صندلی باید از ۱۵ تا ۵/۲۰ اینچ ( ۳۸۰ – ۵۲۰ میلی متر ) در نوسان باشد که با وضعیت ۹۰ درصد کارکنان مطابقت دارد .

ارتفاع نشیمنگاه صندلی باید طوری تنظیم شود که ارتفاع میز کار هم سطح ( یا اندکی پایین تر ) آرنج کارمند باشد . برای ایجاد حداکثر پایداری ، باید پایه صندلی در پنج نقطه با کف زمین در تماس باشد و حداقل قطر پایه صندلی ۷/۲۶ اینچ (۶۸۰ میلی متر) باشد .

جاپایی یا محل قرار داد پا در زیر میز

وقتی صندلی به طور مناسبی با میز کار تنظیم شد ، ممکن است پای کارمند به کف زمین نرسد . در این صورت باید جا پایی تدارک دید تا پا به موازات کف اتاق قرار گیرد . جاپایی باید در زاویه ۱۰ ، ۲۰ درجه قرار گیرد . عرض آن حداقل ۲۰ اینچ و عمق آن ۱۲ اینچ باشد . به منظور تطابق جاپایی با قامت های مختلف ، باید ارتفاع آن بین یک و نه اینچ قابل تنظیم باشد .

صفحه نمایشگر کامپیوتری ( مانیتور)

مانیتور باید روی میز کار در محلی قرار گیرد که حداکثر ۲۸ اینچ (۷۱۰ میلی متر) از چشم فاصله داشته باشد ، در نزد اکثر افراد فاصله دید ۲۰ اینچ (۵۰۰ میلی متر) رضایت بخش است . به منظور کمینه ساختن کشیدگی گردن ، بالای صفحه نمایشگر باید با چشم اپراتور هم سطح باشد ، در وضعیتی که سرش در حالت طبیعی قرار گیرد . این وضعیت به چشمان امکان می دهد که به سوی مرکز صفحه جلب شوند . مانیتور باید در محلی قرار داده شود که روی صفحه نور خیره کننده ایجاد نشود ، یعنی آن را در نزدیکی پنجره قرار ندهیم . به منظور کاهش نور خیره کننده ، صفحه باید عمود بر پنجره یا موازی طول روشنایی چراغ فلورسنت باشد ، پایه قابل چرخش این امکان را می دهند که صفحه نمایشگر بچرخد و از نور خیره کننده بکاهد ، یا آن را حذف کند . همچنین می توان روی صفحه فیلتر مناسب نصب کرد . مطالعات و بررسی های انجام شده در مورد پرتوهای الکترومغناطیسی منتشر از صفحات نمایشگر کامپیوتری (VDT) تا کنون نتوانسته است ثابت کند که به سلامتی کارمند لطمه وارد می کند . بیشترین شدت ساطع شدن چنین پرتوهایی در پشت کامپیوتر است و به سرعت هم از بین می روند . فقط از بابت احتیاط ، نباید اپراتور یا فرد در پشت این صفحات نمایشگر کامپیوتری (VDT) بمدت طولانی قرار گیرد .

منشی یا نگهدارنده اوراق

به منظور کاهش خستگی کره چشم ، که در اثر حرکت چشم ایجاد می شود ، باید نگهدارنده اوراق یا منشی مجاور صفحه نمایشگر یا مانیتور و در همان سطح عمودی از آن قرار گیرد . خط مرزی نگهدارنده یا منشی یار و صفحه نمایشگر باید یکسان باشند قرار دادن نگهدارنده در این وضعیت ، سبب تمرکز چشم در همان فاصله تا مانیتور می شود . افزون بر این ، قرار گرفتن نگهدارنده اوراق و صفحه مانیتور مجاور یکدیگر ، حرکت جانبی چشم را کم می کند .باید منشی یار در نزدیک صفحه مانیتور قرار گیرد تا حرکت جانبی چشم را کاهش داده و با بالا آوردن آن توسط پایه می توان خط دید را در ارتفاع صفحه هماهنگ نمود .

ابزارهای ورود اطلاعات

داده ها از طریق چهار ابزار وارد کامپیوتر می شوند : صفحه کلید ، موس ، قلم های نوری یا تبلت ها بحث حاضر اشاره دارد بر این که از صفحه کلید و موس (که در حد گسترده ای از آنها استفاده می شود) اغلب به منزله منبع ایجاد صدمات و عوارض مربوطه از آنها شکایت می شود .

صفحه کلید

اپراتورها ، به طور نوعی بیش از ۷۰ واژه در دقیقه تایپ می کنند و در طی هشت ساعت بیش از ۱۰۰۰۰۰ بار به کلید ضربه می زنند . این کار تکرار و نیرو را ایجاب می کند و سبب انحراف مچ و انگشتان از وضعیت طبیعی می شود که خود عاملی اساسی در ابتلا به عوارض ناشی از تکرار کار و صدمات عضله و مفصل است . تا حد امکان با نگهداشتن مچ و ساعد در حالت طبیعی می توان از بروز این گونه عوارض کاست .

به منظور برقراری ارتباط مناسب بین اپراتور و صفحه کلید ، باید صفحه کلید از کامپیوتر جدا باشد . سطح فوقانی صفحه کلید باید پایین تر از سطح نوشتن باشد تا اینکه مچ ضمن کار صاف (حالت طبیعی) قرار گیرد .

با اتصال صفحه کلید به میزکار توسط بازوی قابل تنظیم درجه مطلوب قابلیت تنظیم (ارتفاع ، زاویه و وضعیت جانبی) به دست می آید .

هشدار : فاصله ران با بازو نصب شده باید بصورت مناسب حفظ شود .

با تنظیم مناسب صندلی و صفحه کلید ، باید به هنگام استراحت مچ ، ساعد کارمند افقی باشد ، در این حالت ، استرس روی ماهیچه های شانه و بازو به کمترین حد خود می رسد و از خستگی کارمند می کاهد . با قرار داد ن بالشتک مخصوص استراحت مچ روی لبه جلوئی صفحه کلید ، وضعیت گفته شده ، فراهم می شود .

قرار گرفتن مچ در حالت طبیعی ، داخل سطح بستگی به ابعاد صفحه کلید و فاصله کلید تاحدودی در سطح عمودی ، از مچ دارد بسیاری از صفحه کلید ها این امکان را دارند که در نقطه محوری بالای مرکز به طور زاویه ای به دو نیم شوند ، و برخی این امکان را دارند که کاملاً به دو قسمت مجزا تقسیم شوند. هر دو نوع یاد شده ، امکان حرکت در سطح افقی را مطابق با میل اپراتور ، را دارا می باشند .

موس

طبق گزارشات بدست آمده ، ممکن است عوارض ناشی از کار با کامپیوتر ها با ویژگی ((تق و تلق کردن)) موس به هنگام وارد کردن داده ها ، همبسته می باشند . برای کاهش ابتلا به این عوارض همیشه با موس ، در حال حاضر الگوهای بسیاری طراحی شده اند تا در کف دست بهتر قرار بگیرند .

حرکت موس از طریق CLIK تغییر مکان یافته است و با انگشت شست تا انگشت اشاره ، مطابقت داده شده است . افزون بر بهبود طراحی موس ، باید محل قرار گرفتن آن با توانائی جسمانی (ارگونومی) بدن انسان هماهنگ باشد . موس باید ، بسته به این که اپراتور چپ یا راست دست است ، در سمت راست یا چپ وی قرار داده شود تا استرس وارده به او کاهش یابد . ایده آل آن است ، که دامنه حرکت موس هم ارتفاع با صفحه کلید و در ردیف آن قرار گیرد . حمایت ساعد را می توان از طریق قرار دادن یک بالشتک حمایتی در کنار یا نزدیک صفحه کلید روی میز کار تامین کرد .

سازمان دهی محل کار

قرار دادن تجهیزات روی میزکار به نوع کار در دست اقدام بستگی دارد . کارمند یا اپراتور باید بتواند بر حسب تقاضای کار در دست اجرا ، تجهیزات را مرتب کند . قرار گرفتن اقلام روی میز کار نیز باید با چپ یا راست دست بودن فرد هماهنگ شود .

به روشنی ، راحتی اپراتور یا کامند به هنگام انجام کار کلیدی اساسی است . بنابراین کارمندی که اصول ارگونومی را آموزش دیده است ، باید برای چیدن اقلام روی میز کارش طراحی مناسب داشته باشد . در این اصول زیر باید مورد توجه قرار گیرد .

آراستگی و نظم نبودن شلوغی در کارآمدی کارمند موثر است . فقط اوراق اساسی و مورد نیاز در کار در دست اقدام باید روی میز کار قرار گیرد .

مطمئن شوید که سطوح روشنایی با آنچه که در پیشگفته شد ، هماهنگ است .

فعالیت و سروصدا محیط نباید باعث حواس پرتی شما شود .

تا حد امکان ، منبع سروصدا مانند ماشین کپی باید از اپراتور دور باشد .

اقلامی را که از آن زیاد استفاده می کنید در دسترس باشند .

موانع مقابل حرکت پا را بردارید تا پا بتواند در زیر میز به راحتی حرکت داشته باشد .

به چپ یا راست دستی کارمند توجه کنید .

به کارمندانی که اوقات بسیاری را به تماس های تلفنی اختصاص می دهند ، گوشی تلفن مخصوص (هدفون) بدهید .

اقلامی که کارمند بسیار از آن استفاده می کند ، در مقابل وی قرار دهید (در حالتی که او در وضعیت طبیعی نشسته است) زیرا کامپیوترها چند منظوره هستند و این هم به کار دردست اقدام وابسته است .

اکثر اپراتورها صفحه کلید را لمس می کنند و نیازی به نگاه کردن به آن ندارند . بنابراین نگهدارنده اوراق یا منشی یار را در مقابل کارمند قرار دهید .

چاپگر را دور از اتاق کار قرار دهید . بلند شدن از پشت میز تحریر و گرفتن کپی ماهیچه ها را آسودهمی کند و گردش خون را بهبود می بخشد .

مدیریت ارگونومی در اداره

مدیریت ارگونومی اداره ناظر است بر آسودگی ، ایمنی و سلامت کارکنانی که برای زمانهای طولانی با صفحات نمایشگر کامپیوتری کار می کند . سازمان ایمنی و بهداشت کار (OSHA)ایجاب می کند کارفرمایان (بابرخی استثنائات)با تهیه :

محل کار ایمن ، تجهیزات ایمن و ارائه اطلاعاتی درباره خطرات محل کار ، کارکنان را استخدام کنند .

رهنمودهای رایج سازمان ایمنی و بهداشت کار (OSHA)نکات زیر را توصیه می کند :

ارتباط مدیریت با کارمندان

تجزیه و تحلیل محل کار

تجزیه و تحلیل خطرات و کنترل آنها در محیط کار

مدیریت بهداشت و مسائل پزشکی

آموزش های کوتاه مدت و بلند مدت کار بردی

همکاری و ارتباط

همکاری مدیریت و ارتباط با کارمندان از عوامل سازنده برنامه کارآمد ارگونومی به شمار می آیند .

از آنجاکه ارگونومی متناسب ساختن شغل با شاغل است ، منابع مدیریتی و بازخورد کارمند ، از مولفه های مکمل محسوب می شوند .

تعهد مدیریت باید شفاف و واضح باشند و کارمندان آن را درک کنند . این امر از طرق ذیل میسر است :

اظهارات صادقانه مدیریت درباره ایمنی و سلامت کارکنان

اتخاذ سیاستی که به روشنی هدف های برنامه را بیان می دارد

تشویق مدیریت و کارکنان در نیل به هدف های برنامه

ایجاد مسؤلیت ، پاسخگوی و امکانات برای اجرای برنامه ارگونومی

مشارکت کارکنان را می توان از روشهای زیر ارتقاداد :

کارکنان را تشویق کنید تا درباره ارگونومی بحث کنند و پیشنهاد را رائه دهند ، بدون آن که از عواقب گفتگوهایشان واهمه داشته باشند .

روش هایی ایجاد کنید تا مشکلات ارگونومی فوری گزارش شود تا مشکلات ارزشیابی و اصلاح شوند .

روشهایی تعبیه کنید تا کارمندان قدیمی ، بازنگری ارگونومیکی از تجهیزات و فن آوری جدید داشته باشند .

کمیته ای مرکب از مدیریت و کارمندان تشکیل دهید تا پیشنهادهایی مبنی بر بهبود ارگونومی را مورد ارزشیابی قرار دهند

هر گونه برنامه ارگونومیکی باید به طور دوره ای بازنگری شود تا کارآمدی آن ارزیابی گردد .

تجزیه و تحلیل محل کار

تجزیه و تحلیل محل کار ، حرکات یا کارهایی را شناسایی می کند که احتمالاً باعث آسیب به کارمند می شوند ، این تجزیه و تحلیل ، ملاحظات حسی ، حالت و وضعیت فرد و محیط کار و نیز امکان آسیب را در نظر می گیرد . به سبب محدودیت امکانات تجزیه و تحلیل روی عملیاتی متمرکز است که صدماتی را ایجاد کرده اند و شامل و ضعیت های ایستای طولانی یا فعالیت های تکراری می شوند.

تجزیه وتحلیل خطرات وکنترل آنها

خطرات بالقوه ارگونومی با تغییر محل کار،تجهیزات ویا محیط کار متغییر است .این تغییرات باید با کار وکارمندواپراتورهماهنگ باشد.می توان از طریق کنترل مهندسی یا چگونگی انجام کار،خطرات ارگونومی را کنترل کرد .کنترل انجام کارازبسامد یا ریسک های بالقوه ارگونومی،به ویژه خطراتی که منجر به عوارض ناشی از تکرار کارها می شود،می کاهد .این موارد عبارتند از:

((تنفس کوتاه۳ ))مانند رفتن به محلی که چاپگر آنجاست وگرفتن پرینت وانجام فعالیت های دیگر در زمان ((تنفس بلند۴)).در تخفیف ابتلابه این عوارض،تنفس های کوتاه بیش از بلند کار آمد دارند .

((ورزش در محل کار ))مانند ورزش های کشیدگی وآسودگی چشم که باعث رفع تنش چشم و آسودگی ماهیچه های چشم می شود مناسب می باشد .

کار کنان به طور چرخش کار را انجام دهند تا افراد مختلف در زمانهای کوتاه به کار گرفته شوند . چرخش کار فرایند یکنواختی و تکرار کاررادر هم می شکندواز خطر ابتلابه عوارض مربوطه می کاهد .این چرخش با عث میشود که فرد از کارنشسته بلند شودوفعالیت دیگر را انجام دهد که این عمل گردش خون وی را بهبود می بخشد .کارمندان را تشویق کنیدتا هر از چندگاه از جای خود بلند شوند . اتاق کار باید به گونه ای طراحی شود که این مورد در آن لحاظ شده باشد .

کارکنان را به کار بیشتر در کارهای یکنواخت ترغیب نکنید زیرا در این صورت کارکنان به بالابردن سطح عملکردشان تشویق می شوند و از قابلیت های بدنی خود در حد افراط استفاده می کنند و بنابراین امکان آسیب را افزایش می دهند .

کنترل مهندسی ویژگیهای فیزیکی کار ،طراحی محل کار و یا محیط کار را تغییر می دهد. تجزیه و تحلیل محل کار بر کنترل مهندسی مبتنی است . زیرا کنترل مهندسی عواملی را درگیر شدن کارمندان در فرایند تغییر،به مشارکت کارکنان در تغییر کمک می کند .در هر گونه فرایند کنترل ،نتایج باید از جنبه کار آمدی نظارت شود.

معاینات شغلی

معاینات شغلی،ارزشیابی اولیه ،تشخیص و درمان شرایط پزشکی مرتبط با ارگونومی را در بر می گیرد.طب کار همچنین اصول پزشکی مربوط به تجزیه و تحلیل کار و پیشگیری از صدمات را شامل میشود .معاینات شغلی جزئی از کنترل مهندسی و اجرایی است که کارکنان را به گزارش فوری نشانه های اختلالات پزشکی تشویق می کند .افزون بر آن ،با توجه به طراحی کار ،معاینات شغلی کارکنان،می تواندکارهایی را شناسایی کند،که اگر به طور نادرست انجام گیرند احتمال آسیب را افزایش می دهند.پس انجام معاینات شغلی جهت پیشگیری از صدمه و برای اطمینان از درمان مناسب و بازگشت به کار امری اساسی است.

آموزش های کاربردی

آموزش به کارکنان نشان می دهد که چگونه رعایت اصول ارگونومی کار برای آنها ایمن و آسوده می کنند.همچنین آموزش درباره برنامه های ارگونومی شرکت ،کارکنان را مطلع و آنها را به مشارکت تشویق می کند.

برنامه آموزشی باید:

-کارکنان را به حمایت از اصول ارگونومی تشویق کندو عوارض ناشی از کار را فوری گزارش دهند.

-به کارکنان بیاموزد،چگونه مبلمان /تجهیزاتشان را با میز کارشان تنظیم کنند.

-نیاز به تنفس های کوتاه و ورزش در محل را توضیح دهند .

ـ تیاز به تغییرات محل کار ، تجهیزات و یا محیط کار را به منظور بهبود برنامه های ارگونومیک تاکید کنند .

نتیجه گیری

به موازات گسترش ادارات الکترونیکی ، عوارض ناشی از تکرار کار و درد ناحیه گردن و شانه ، به سبب کار با کامپیوتر ، احتمالاً افزایش خواهد یافت . به کار گیری اصول ارگونومیک می تواند از احتمال آسیب بکاهد و بر آسودگی و کارایی کارمند بیفزاید . در این فرایند ، ما نمی توانیم از این حقیقت چشم بپوشانیم که کارمند ، درباره کاری که انجام می دهد مطلع ترین فرد است . اطلاعات کارمند درموفقیت برنامه مهم است .

در ارگونومی صنعتی ، پولت و الکساندر ، موضوع درگیر شدن کارمند را چنین خلاصه می کنند‌ :

مشارکت واژه نامفهومی در صنعت است . پژوهش مشخص می کند که توانایی مشارکت در کار به خشنودی شغلی و انگیزش کارمند وابسته است . همچنین ارتباط داشتن کارمند در تصمیمات منجر به کاهش غیبت و ترک شغل شده و عزت نفس و ارتباط اجتماعی با همکاران را بهبود می بخشد .

با تلقیق داده ها و اطلاعات کارمندان در طرح و فرایند ارزشیابی ، نه تنها باعث ارتقاء فرایند کارآمدی ارگونومی می شود . بلکه زمینه های پذیرش سایر اصول ارگونومی را افزایش می دهد . اگر تغییرات به افراد تحمیل شود ، آنها به بطور اجتناب ناپذیری در برابر آن مقاومت می کنند ، هر گاه افراد خود در پی تغییر باشند ، مسلماً از آن استقبال خواهند کرد .

 
بدون نظر

ثبت نظر

منتظر پاسخ هستم© 2018 moblha All Rights Reserved

کلیه محصولات مبل ها با امکان ارسال به تمامی نقاط کشور

هرگونه کپی برداری از محصولات ما و یا از مطالب سایت و اقدام به تبلیغ به هر عنوان ممنوع و پیگرد قانونی دارد

مبل ها تولید کننده و توزیع کننده مستقیم محصولات سراسر کشور

مبل ها از سال 90 فاقد نمایندگی می باشد و هرگونه تبلیغ بدون کسب تکلیف غیر مجاز می باشد

تخت خواب های تولیدی مبل ها جزو اثار صنایع فلزی مبل ها بوده و هرگونه تبلیغ و انتشار خارج از سایت مبل ها مجاز نمی باشد

فقط محصولات خریداری شده مستقیم از سایت مبل ها مشمول پشتیبانی و گارانتی مبل ها می باشد

تسویه کامل مبلغ کالا در زمان ثبت سفارش آنلاین مبل و تختخواب یعنی هزینه حمل رایگان در تهران

مشتریان تهرانی که در لحظه ثبت سفارش با اعتماد کامل به ما تسویه کامل میکنند هدیه مبل ها به اعتماد شما کسر سود و پرداخت هزینه حمل در تهران و کرج