تاریخچه و منشاء مبلمان روکوکو


فروش ویژه مبل ها
مبلمان منزل


تاریخچه و منشاء مبلمان روکوکو

تاریخچه و منشاء مبلمان روکوکو

در متن زیر می خوانیم :

روکوکو چیست

طراحی مبلمان روکوکو در فرانسه مربوط به چه دوره و قرنی بوده است ؟

مبل سازان انگلیسی در چه دوره و زمانی از طرح روکوکو استفاده میکردند و مبلمان آنها چه ویژگی هایی داشته است ؟

تاریخچه و منشاء مبلمان روکوکو

تاریخچه و منشاء مبلمان روکوکو

 

طراحی مبلمان به سبک روکوکوی فرانسوی

طراحی مبلمان به سبک روکوکو در فرانسه و در دوره سلطنت لویی چهاردهم متولد و سپس در زمان سلطنت لویی پانزدهم به بلوغ و اوج شکوفایی خود رسید. فرانسه به دلیل آنکه مهد شکوفایی این سبک بود، تأثیرات بسیاری بر آن گذاشته و آثار هنری پیچیده ای را برجای گذاشته است که همگی الگوهای تابدار و چرخشی دارند که منحنی های آنها تقریباً در همه جهات کشیده شده است. آنها با آگاهی کامل و مهارت در بکارگیری روکش، آثار بسیار زیبا و باشکوهی را طراحی کردند. در این سبک طراحی ها اغلب با روکش های ormolu )برنز طلایی(  انجام شده و پایه های حیوانی شکل مبلمان جایگزین پایه های ستونی باروک شدند. پیچیدگی و ظرافت به کاررفته در طرح های منحنی دار پایه های حیوانی شکل، نشان دهنده مهارت بالای آنها در طراحی روکوکو است.

 

روکوکوی انگلیسی

در روکوکوی انگلیسی کمی تغییر دیده می شود. مبل سازان انگلیسی دست به طراحی Cabriole )یک پایه منحنی شکل که به صورت یک پای تزئینی نمایان می شد( برای صندلی ها، میزها و قفسه ها زدند. در این دوره، طرح های گوناگونی برای مبلمان وجود داشت که برخی از آنها متمایل به پیروی از طرح های کلاسیک و سبکی از معماری به نام Palladian بودند؛ معماریی که در آن طراحی های دوره رنسانس ایتالیا در قرن شانزدهم توسط معمار آن زمان، آندره پلدیو برای استفاده در انگلستان قرن 18 بازسازی شد. بعد ها مبل سازان در تمام اروپا و دیگر بخش های جهان به سمت این نوع طراحی سوق پیدا کردند چراکه ارزان تر از روکوکوی فرانسوی و مواد گران قیمتی بود که در آن به کار گرفته می شد.

 
بدون نظر

ثبت نظر

منتظر پاسخ هستم