تاريخچه مبلمان


فروش ویژه مبل ها
مبلمان منزل


تاريخچه مبلمان


 تاريخچه مبلمان

تاريخچه مبلمان

صنعت گران تمدنهاي يونان ومصر باستان، علي رغم سادگي نسبي ابزارهايشان ،کاناپه ها وتختهايي مخصوص استراحت در طول روز ساختند که طرحهاي آنها براي مدتهاي مديد سازندگان مبل را با زيباترين فرمهاي ابتدايي تامين مي کرد.از مصر دوران فراعنه و يونان باستان تنها تعداد قليلي مبلمان واقعي باقي مانده است. لذا هر گونه اطلاعات و دانشي که از اين دوران وجود دارد،به طور عمده نشعت گرفته از نقاشيهاي روي گلدانها وديوارها است. خوشبختانه از آنجايي که مصريان رسم داشتند که مرده هاي خود را با تعلقاتشان به خاک بسپارند(براي استفاده در زندگي بعدي) تعدادي از نمونه هاي واقعي ، فرصتي را فراهم کرد تا در خصوص اين مبلمان اشرافي مطالعاتي انجام شود.
معروفترين مجموعه در سال 1922 در لوکزور ودر مقبره توتان خامون کشف شد. وي در سال 1350قبل از ميلاد از دنيا رفته بود .تخت زرين او با پايه هاي پنجه شير نشان دهنده ي کاربرد ماهرانه از منبت کاري با استفاده از سنگهاي گران قيمت همچنين ورقهاي طلا در آن زمان است.در سلسله اول(3000سال قبل از ميلاد)استفاده از طرح پاي گاو به عنوان پايه مبلمان رواج بسياري داشت اما با آمدن پادشاه جديد ازسالهاي (1567تا1070)،همانگونه که تخت ويا همان تابوت مقبره توتان خامون نشان مي دهد،کاربرد فرم پاي شير متداولتر مي باشد.
در مصر باستان تختها وصندلي ها متعلق به ثروتمندان بود ومردم عادي تنها از ساده ترين لوازم مانند صندوقچه ها و چهارپايه هاي چوبي استفاده مي کردند. به نظر مي رسد اکثر اين تختها داراي پايه هاي کوتاه وکف آنها به طرف پا شيب دار بودند،اما تختهاي روزانه که به وسيله توتان خامون مورد استفاده قرار مي گرفتند بسيار بلند تر بودند که شايد نشان گر مقام ودرجه او بوده است. اگر چه تختهاي روزانه دو نفره اي که در مقبره توتان خامون بودند،بسيار ساده وبدون کنده کاري وبرجستگي بود ولي بر روي تختها تعدادي کوسن وروکش ديده مي شدند.
هنر رويه کوبي ،خاتم کاري و طلا کوبي در نزد مصريان بسيار مرسوم بوده است.در يونان باستان از اين قبيل تختها هم براي صرف غذا وهم براي استراحت در طول روز استفاده مي شدو آنها به صورت نمادهاي مجسمه اي بودند. در خصوص مبلمان فرعون اطلاعات کسب شده مربوط به طراحي مبلمان مصريان براساس نمونه هاي موجود وباقي مانده از آن زمان نبود بلکه شکلهاي نقاشي شده بر روي گلدان ها بر اساس نمونه هاي موجود وباقي مانده، فرم مبلمان آن زمان را نشان مي دادند. در سبکهاي اوليه ي مورد استفاده توسط مصريان، کاربرد طرح پاي حيوانات بسيار متداول بود اما به تدريج پايه هاي چهار گوش جايگزين آن پاها شدند که در بعضي از نمونه ها اين پايه ها تا اندازه اي ادامه داشتند که تشک با بالش تخت را در موقعيت خود نگه دارند. بعضي از اين تختها با يک سر پيچ (به حالت طومار )وبالشهاي لوله اي شکل ،به اندازهاي پهن بودند که در مواقع مهماني روز دو نفر به راحتي مي توانستند بر روي آن استراحت کرده و در واقع وجود تشکهاي قطور ،عاملي براي اين راحتي بود. از قرن هشتم قبل از ميلاد سازندگان مبل وصندلي يوناني ،براي اين قبيل تختها (تختهاي مخصوص استراحت روز) پايه هاي بسيار باريکي ساختند وبعضي از مدل هاي آنها حالت خميده داشتند واين فرمي بود که در مبلمان مصريان وايرانيان يافت مي شد.
تخت هاي روزانه رومي نيزبسياربه مدل هاي استفاده درزمان يونانيان پيشين شبيه بود.اين مبلها گرانترين اقلام خانه ثروتمندان به شمار مي رفتند و آنها را با لوازم تزئيني وگران قيمتي مانند برنز ،عاج فيل واستخوان زينت مي دادند.
پيچيدگي مبلمان رومي را مي توان بر روي تابوتهاي قرن دوم پس از ميلاد ديد. در يکي از تصويرهاي به جاي مانده از آن زمان زني را نشان مي دهد که بر روي تختي دراز کشيده واين تخت داراي پايه هاي خميده ويک نشيمن گاه بزرگ تو دوزي شده و يک تکه گاه بلند است.(اين طرح خوبي بود که در سال 1830از روي آن ساخته شد.)
تختهايي که برخي از پايه هاي پايه هاي آنها بلند وبعضي از آنها کوتاه بودند مورد استفاده روميان قرار مي گرفتند. اگر چه به هنگام صرف غذا تنها سرپرست خانواده روي آنها تکيه داده وبقيه اعضاي خانواده روي چهار پايه ويا صندلي مي نشستند.
در اواخر قرن نخست پس از ميلاد ،خصوصيات سبک رومي شامل تکيه گاها وکناره هاي بلند،پيشرو، کاناپه هاي مدرن ومشهور ،پديدار شد. عشق رومي ها به رنگ وهمچنين راحتي در کاناپه هاي تشک دوزي شده وروکش هاي طرح دار در آنها ديده مي شد.
ساختار باشکوه تر وزيبا تر تختهاي يوناني ورومي که بر پايه هاي ظريفي استوار بودند ،حاکي از سازندگان آزموده ومنضبطي بوده که تکنيک خود را به سراسر اروپا گسترش دادند. برخي از اين مهارتها هرگز به طور کامل در قرون وسطي (عصر تاريکي)از بين نرفت ودر حفاريهاي مستمر، نمونه هايي از کارهاي بسيار باکيفيت تر از آنچه انتظارش مي رفت کشف شد،در اوايل قرون وسطي ،به دليل عدم استقرار نوع زندگي اشرافي وحرکتهاي مستمر از يک کاخ به کاخي ديگر ،اثاثيه ومبلمان قابل حمل اهميت زيادي يافتند.
ساختار وچهارچوب اصلي تختها بسيار ساده بود اما اين صندلي ها با استفاده از يراق ها و کوسن هاي گران قيمت از اهميت خاصي برخوردار مي شدند.اين ساختار ابتدايي با قرار گرفتن در زير تعدادي ديوار کوب ،به يک صندلي تشريفاتي مبدل مي گرديد. از آنجايي که مردم در يک اتاق زندگي مي کرده ومي خوابيدند،تختها نيز مانند نيمکت ها دو نفره بودند.
در اواخر قرون وسطي ،زندگي در باري با مبلمان وديوارکوبهاي يراق دار ونوار دوزي بسيار پر زرق برق واشرافانه بود. تا اواسط قرن پانزدهم اين قبيل تختها (تختهاي روزانه) در اتاقهايي ديده شدند که يک تختخواب نيز در آنجا وجود داشت بنابراين براي استراحت در طي روز از اين تختها استفاده مي شد. براي مثال مي توان به يک نمونه ي فرانسوي اشاره کرد که داراي پشتي کوتاه وکناره هاي تاشويي بود که با اضافه کردن يک کوسن منگوله دار ،راحتي آن نيز تامين شده بود. انواع ديگري نيز وجود داشتند که در طرفين آنها مانند طراحهاي کليسايي که يادآور حجاريهاي گوتيگ بود،کنده کاري شده بودند.
نوع معمولي صندلي ايتاليايي به نام( کاساپانسا)مربوط به قرن 15 ميشود که در حقيقت همان نوع تغيير يافته صندوقهاي قديمي به نام (کاسونه) بود. اين صندوقها داراي پشت کوتاه ويک نشيمن گاه متحرک بودند. روي اين صندوقها را يانقاشي مي کردند ويا به طرز زيبايي با کنده کاري مي آراستند.تا آغاز قرن 17 اين تختها (روزانه )به صندلي اشراف مبدل شده ودر خانه هاي اشرافي يافت مي شدند. بعضي مواقع بر روي آنها سايه باني قرار مي دادند ودر مقابل آن يک ديوار کوب يراق دوزي وگلدوزي نصب مي کردند. بنابراين ديگر به تکيه گاه نيازي نداشت.

در بهترين نمونه هاي آنها ،دسته ها قابل تنظيم و توسط سيستم ريلي ويا تعدادي ميله پايين آورده ميشدند. تختهاي بزرگ اين نوع ،يا رنگ آميزي مي شدند ويا با چرم يا پارچه آنها را روکش مي کردند. مشهورترين نمونه که به کاناپه ي (کنوله) معروف است و به ربع دوم قرن بر مي گردد. نيمکت هاي مدل پشت صندلي در حقيقت تکاملي از طرحهاي اوليه بودند که يک رديف از صندلي ها در مقابل يک رديف ديگر ودر طرفين يک صندلي تشريفاتي ويا يک تخت رسمي قرار مي گرفتند. انواع کنده کاريها و رويه کوبي ها از جمله خصوصيات مبلمان نيمه دوم قرن 17 هستند که نمونه هاي بسيار عالي آن با رويه هاي سوزن دوزي ،بهترين کار اين دوره توسط هنرمندان فرانسوي انجام شد وآنها قطعات معروفي باکنده کاري هاي طلاکوب شده ،کوسن هاي ابريشمي منگوله دار وريشه ها و يراق ها براي دربار ساختند.
بهترين جلوه هاي هنر رويه کوبي را در کاناپه هاي ساخته شده در آخر قرن 17 مي توان ديد. اين مبلها تنها به افراد خيلي ثروتمند اختصاص مي يافتند.در اين مبلمان پارچه هاي مخمل وابريشم زربافت ،يراق ها وريشه ها بکار رفته بودند. اين مبلمان از فرانسه وايتاليا صادر مي شدند وبا مجوز يکي از تکه هاي آن را براي نشان دادن محصولات چند کشور،به معرض نمايش مي گذاشتند.
پس از لغو فرمان نانت در سال 1685 پارچه بافان وکابينت سازان فرانسوي به دلايل تعقيبات مذهبي از کشور گريختند وبه اين ترتيب مهارتها وهنرهايشان را به کشور هاي ديگر منتقل کردند.
تا پايان قرن 17 مبل سازان فرانسوي شروع به ساخت انواع کاناپه هاي ابتدايي کردند.بعضي از آنها تنها يک دسته داشتند که به عنوان تکيه گاه وبراي استراحت ولم دادن مورد استفاده قرار مي گرفت در حاليکه در ديگر مدلها ،دو دسته در طرفين بوده وچندين نفر بر روي آن مينشستند.
بدون نظر

ثبت نظر

منتظر پاسخ هستم 
توضیحات

ارسال سراسر کشور

Copyright (C) 2012-2018 moblha.com All rights reserved

کلیه محصولات مبل ها با امکان ارسال به تمامی نقاط کشور

هرگونه کپی برداری از محتوای سایت مبل ها ممنوع می باشد
توجه : حق تولید و توزیع و انتشار بسیاری از اثار ما همانند تختخواب های سه طبقه پابلند و پاکوتاه و دیگر اثار مندرج برای این شرکت بنام سید علی حسینی ثبت و محفوظ میباشد
و با توجه به سند رسمی در ثبت اختراعات و املاک کشور در جهت حقوق مالکیت معنوی و هرگونه نشر و تولید و تبلیغ توسط اشخاص سودجو پیگرد قانونی دارد